Voor 21u00 in Nederland besteld (België 23u00), levering binnen de 24u
0

Je winkelwagen is nog leeg

Interim - Wetenschappelijk onderzoek

We maakten een selectie van de wetenschappelijke studies over aarden en gezondheid in toonaangevende medische tijdschriften en sommeerden de conclusies. Het onderzoek werd hoofdzakelijk in het engels gepubliceerd. We werken aan de vertalingen van de conclusies.
Je kunt de volledige studies downloaden onder ‘File’

Klik op de groene titels om de inhoud te openen of te sluiten.

Publication: Medical Thermography Case Studies. Clinical Earthing Application in 20 Case Studies
Researcher: William Amalu, DC, DABCT, FIACT
File:Download full PDF

Method: The case studies presented were performed out of an out-patient clinical treatment center in Redwood City, California. The subjects were randomly selected out of the treatment database as they presented for care. Each subject consented to inclusion in the study. Pain levels were assessed and followed using the standardized four point visual analogue pain scale. Thermal imaging of each subject was undertaken utilizing standardized pre-examination preparation protocols and strict image acquisition according to published guidelines. Some of the subjects were supplied with an earthing sleep system consisting of bedding containing conductive fibers, which was placed on top of the subject’s mattress and thereafter connected to the earth via a conductive ground cord and an earthed ground rod. Other subjects were given clinical earthing treatments, which entailed the use of conductive electrode adhesive patches that were attached to the skin at specific points and thereafter coupled to the earth via a conductive ground wire that was connected to an earthed ground rod. All of the subjects were followed over time and their results recorded and summarized. Use of high-resolution medical infrared imaging as an objective assessment of both inflammatory and neurophysiologic conditions demonstrated significant immediate changes in both acute and chronic inflammation related conditions. ETT is showing incredible promise as one of the most significant advances in the treatment of both acute and chronic inflammatory conditions.
Note: Throughout this document, the term Electron Transfer Technology (ETT), is used as another term for “earthing” – coupling the human body with the earth.

Publication:Pilot Study on the Effect of Grounding on Delayed-Onset Muscle Soreness
Published in: THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, Volume 16, Number 3, 2010, pp. 265–273
Author(s): Dick Brown, Gaetan Chevalier, Michael Hill
Date: 2010
File: acm%2E2009%2E0399_pilot_study_on_the_effect_of_grounding.pdf

Conclusion: Het doel van de studie was om te bepalen of bepaalde markers onderscheid konden onderscheiden tussen GRD- en UNG-proefpersonen die DOM's en aarding of kabels hadden ervaren. Achtenveertig (48) markers werden gemeten. In 30 van deze markers ontstond een consistent patroon; Gedurende de 3-daagse testperiode was de ene of de andere groep altijd boven of onder de andere groep. Van de 144 gegevenspunten vertoonden 52 (36,1%) verschillen van 10% of groter en 30 (20,8%) vertoonden verschillen van 20% of hoger. Witte bloedcellen, neutrofielen, lymfocyten, bilirubine, creatinekinase, PI = PCR -verhoudingen, GPC, PC en zowel een subjectieve als objectieve pijnmeting hadden een sterke, positieve relatie met de gefundeerde proefpersonen. Aarding lijkt de eerste interventie te zijn met het potentieel om de tijd van herstel te verminderen en de spierfunctie van DOM's te verbeteren. Deze bevindingen suggereren dat aarding voldoende effect heeft op DOM's dat een groter onderzoek gerechtvaardigd is.

Publicatie: Explore, The Journal of Science and Healing, Vol. 15, nummer 3, p. 181-190
Auteurs: Géatan Chevalier, Deepak Chopra, Sheila Patel, Lizabeth Weiss, Paul J. Mills
Datum: Mei-juni 2019
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Aarding hielp therapeuten die een hogere stress ervoeren om met die stressvolle situaties om te gaan door hen extra energie te bieden. Aarding hielp ook die therapeuten die hogere niveaus van pijn ervoeren om meer ontspannen te worden, met minder angst en depressie en verbeterde slaap. Deze bevindingen, gecombineerd met de resultaten van een eerdere studie die duiden op verbeteringen in inflammatoire biomarkers, bloedviscositeit en hartslagvariabiliteit (HRV), suggereren dat aarding gunstig is voor massagetherapeuten in meerdere domeinen die relevant zijn voor hun bezetting, waardoor de algehele gezondheid en kwaliteit van leven wordt verbeterd .

Publicatie: Wetenschappelijk onderzoek, Health, Vol. 10, nummer 2
Auteurs: Géatan Chevalier, Sheila Patel, Deepak Chopra, Brook Henry, Chris Pruitt, Lizabeth Weiss, Paul J. Mills
Datum: Februari 2018
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Deze verkennende studie toonde aan dat aarding van de massagetherapeuten terwijl ze massages uitvoerden en 's nachts stress vermindert zoals aangegeven door verschillende bio-markers (HR, RR, LF, HF en LF/HF). Het toonde ook aan dat het verlagingseffect van de aarding op de viscositeit van bloed ten minste een week na niet-grondmiddel duurt, waarbij systolische bloedviscositeit aanzienlijk lager wordt aan het einde van de studie in vergelijking met de initiële pre-interventiewaarde. Ontstekingsmarkers (IFN-γ, TNF-a en HSCRP) namen snel toe na niet-grondmiddel, binnen een week, wat het belang van de gronding op regelmatige basis, bij voorkeur dagelijks, suggereert. Abnormaal stressvolle situaties die langdurig blijven, kunnen de voordelen van aarding gedeeltelijk verminderen, maar ze niet elimineren. De bevindingen van deze studie suggereren dat aarding gunstig is voor massagetherapeuten in verschillende domeinen die relevant zijn voor gezondheid en welzijn.

Gepubliceerd in: Journal of Inflammation Research
Auteur (s): Richard Brown, Gaétan Chevalier, Michael Hill
Datum: 24-03-2015
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Het verzamelen van ervaringen en onderzoek naar aarding of aarding wijzen op de opkomst van een eenvoudige, natuurlijke en toegankelijke gezondheidsstrategie tegen chronische ontsteking, die de ernstige aandacht van clinici en onderzoekers rechtvaardigt. De levende matrix (of grondregulatie of weefsel tensegrity-matrix-systeem), het weefsel van het lichaam, lijkt te dienen als een van onze primaire antioxidantafweersystemen. Zoals dit rapport uitlegt, is het een systeem dat incidentele opladen vereist door geleidend contact met het aardoppervlak - de "batterij" voor alle planetaire leven - om optimaal effectief te zijn.

Publicatie: Journal of Environmental and Public Health Volume 2012, artikel ID 291541
Auteur (s):Gaetan Chevalier, Stephen T. Sinatra, James L. Oskman, Karol Sokal, Pawel Sokal
Datum: 4-10-2011
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: De Flora schreef het volgende: “Sinds de late 20e eeuw hebben chronische degeneratieve ziekten infectieziekten overwonnen als de belangrijkste doodsoorzaken in de 21e eeuw, dus een toename van de menselijke levensduur zal afhangen van het vinden van een interventie die de ontwikkeling van deze ziekten remt en vertraagt ​​hun vooruitgang ”[33].
Kan een dergelijke interventie zich recht onder onze voeten bevinden? Aardig onderzoek, observaties en gerelateerde theorieën brengen een intrigerende mogelijkheid op over de aardoppervlakte -elektronen als een onaangeboorde gezondheidsbron - de aarde als een 'wereldwijde behandelingstafel'. Opkomend bewijs toont aan dat contact met de aarde - of hetzij buiten op blote voeten of binnen is verbonden met geaarde geleidende systemen - een eenvoudige, natuurlijke en toch diepgaande effectieve milieustrategie kan zijn tegen chronische stress, ANS -disfunctie, ontsteking, pijn, slechte slaap, verstoorde HRV , hypercoaguleerbaar bloed en veel gemeenschappelijke gezondheidsstoornissen, waaronder hart- en vaatziekten. Het tot nu toe gedaan onderzoek ondersteunt het concept dat het aarden van of aarding van het menselijk lichaam een ​​essentieel element kan zijn in de gezondheidsvergelijking, samen met zonneschijn, schone lucht en water, voedzaam voedsel en lichamelijke activiteit.

Publicatie:Aarding Het menselijk lichaam beïnvloedt fysiologische processen
Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medecine, Volume 17, Number 4, 2011, pp. 301–308
Auteur (s): Karol Sokal, Pawel Sokal
Datum: 2011
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Aardingsvermogen Het menselijk lichaam beïnvloedt menselijke fysiologische processen door de waterige omgeving van de aarde en de waterige omgeving van het menselijk organisme via een koperen dirigent in een gebouw met versterkte betonconstructie. Deze invloed wordt waargenomen tijdens de ontspanning van de nacht en tijdens fysieke activiteit. Het effect van aarding van het menselijk lichaam op calcium -fosfaathomeostase is het tegenovergestelde van dat wat voorkomt in staten van gewichtloosheid. Het verhoogt ook de activiteit van katabole processen. Het kan de primaire factor zijn die het endocriene en het zenuwstelsel reguleert.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medecine, Volume 17, Number 4, 2011, pp. 283–285

Auteur: James L. Oskman, PhD
Datum: 2011
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Veel chronische ziekten zijn levenslange omstandigheden en beïnvloeden de kwaliteit van leven, niet alleen van degenen die lijden aan de ziekten, maar ook van hun familieleden, zorgverleners en anderen. De groei van de enorme kosten in verband met chronische ziekten is een belangrijke beleidsprioriteit geworden, omdat de overheid, werkgevers en consumenten in toenemende mate moeite hebben om bij te houden. ... De ontdekking van de onderliggende oorzaken van de chronische ziekten zou een andere mijlpaal zijn, en kan nu binnen handbereik zijn ... met betrekking tot chronische ziekten, een plausibele, testbare en weerlegbare hypothese is dat alle chronische ziekten een enkele onderliggende oorzaak hebben : De spanningen die chronische ontsteking produceren en behouden. Dergelijke spanningen omvatten omgevingsfactoren van verschillende soorten, waaronder die die de fysiologie verstoren en die wier afwezigheid verstorend is. In deze redactie zijn zowel zonlicht als contact met de aarde genoemd als essentiële milieu -eisen voor de gezondheid. Een gevolg van de hypothese is dat de duizenden zogenaamde ziekten die zijn genoemd, eigenlijk een uitgebreid classificatiesysteem kunnen zijn van de verschillende symptomen die kunnen voortvloeien uit een enkele onderliggende aandoening: ontsteking.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 19, NR 2, 2013, pp. 102–110
Auteur (s): Gaetan Chevalier, Stephen T. Sinatra, James L. Oskman, Richard M. Delany
Datum: 2013
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Verhoogde bloedviscositeit bij de algemene bevolking kan een voorspeller zijn van cardiovasculaire gebeurtenissen vanwege de invloeden ervan op hypertensie, trombogenese, ischemie en artrogenese. Helaas is bloedviscositeit een vergeten risicofactor geworden en wordt zelden gemeten in de klinische praktijk. Interventies die bloedviscositeit en RBC -aggregatie verminderen, zijn belangrijk. Statines lijken effectief te zijn voor het moduleren van bloedviscositeit, maar kunnen ernstige bijwerkingen hebben, waaronder de dood. Bovendien hebben sommige patiënten statine -intolerantie. Het gebruik van een veilige effectieve ontstekingsremmende strategie die niet afhankelijk is van isoprenoïde remming is daarom wenselijk. Aarding of aarding Het lichaam is vrijwel onschadelijk. Tot op heden is er geen systematische studie geweest van de effecten van aarding op BP. Er zijn echter anekdotische rapporten dat patiënten die bloedverdunnende geneesmiddelen gebruiken, zoals warfarine (coumadin), hun stollingstijd moeten laten bewaken wanneer ze vaker geleidend contact met de aarde beginnen te maken. Wanneer artsen evidence -based, onschadelijke en eenvoudige natuurlijke interventies aanbevelen, kan een verlichting van menselijk lijden en verbeterde kwaliteit van leven worden gerealiseerd. De bevindingen in deze pilotstudie geven aan dat aarding een veilig en significant effect heeft op het potentieel van Zeta en dat verdere studie gerechtvaardigd is.

Gepubliceerd in: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol. 2013, kunst. ID 382643
Auteur (s): Pawel Sokal, Zbigniew Jastrzwbski, Ewelina Jaskulska, Karol Sokal, Maria Jastrzwbska,
Aukasz Radziminski, Robert Dargiewicz, Piotr Zielinski
Datum: 2013
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Onze studie toont aan dat de concentraties van bloed ureum lager zijn bij onderwerpen die geaard zijn (verbonden met het aardpotentieel met het gebruik van koperdraad) tijdens lichamelijke inspanning en herstel vergeleken met dezelfde proefpersonen die niet zijn geaard tijdens dezelfde periode van lichaamsbeweging en herstel. Deze resultaten suggereren dat aarding tijdens inspanning hepatisch eiwitkatabolisme remt of de nierureumuitscheiding verhoogt. Aarding tijdens inspanning beïnvloedt het eiwitmetabolisme, wat resulteert in een positieve stikstofbalans. Dit fenomeen is van fundamenteel belang bij het begrijpen van humanmetabolische processen en kan implicaties hebben in trainingsprogramma's voor atleten.

Gepubliceerd in: ESD Journal
Auteur: A. Clint Ober
Datum: 14-7-2003
Bestand:Download Full PDF

Conclusie:Het in dit artikel gepresenteerde bewijs toont aan dat het aarden van het menselijk lichaam op aarde chronische ontsteking en gerelateerde chronische pijn vermindert.
Vanwege het moderne verlies van natuurlijke aarding (met synthetische schoenen en leven in omgevingen die het lichaam van de aarde isoleren), creëert blootstelling aan 50-60 Hz elektrische velden meetbare geïnduceerde spanning in het lichaam. Deze onnatuurlijke spanning bestaat uit elektronen van het lichaam die tijdens blootstelling worden "gegijzeld" en weggehouden van hun normale functies. In feite creëert dit een tekort aan elektronen in het lichaam in termen van normaal functioneren. Dit resulteert in verhoogde vrije radicale niveaus die chronische ontsteking (oxidatieve stress) en gerelateerde chronische pijn bevorderen. Het aarden van het menselijk lichaam naar de aarde beschermt het tegen elektrische velden van het milieu en herstelt de natuurlijke bio -elektrische homeostase van het lichaam.
Onderzoeksresultaten ondersteunen deze conclusie als volgt: wanneer het menselijk lichaam is gebaseerd op (1) geïnduceerde lichaamsspanning is aanzienlijk verminderd; (2) cortisol, een bekende biomarker voor stress en ontsteking, normaliseert; (3) proefpersonen ervaren een significante vermindering van chronische ontsteking en gerelateerde chronische pijn; en, (4) Huidig ​​onderzoek (zie onderstaande referentielijst) bevestigt dat blootstelling aan omgevings- 50-60 Hz elektromagnetische velden de vrije radicalen verhoogt en hun levensduur in het lichaam verlengt.

Gepubliceerd in: (1) Europese biologie en bio -elektromagnetica 2006, 600–621
Gepubliceerd in: (2) Subtiele energieën & Energy Medicine, Vol. 18, nr. 3, pagina 11
Auteur (s): Gaétan Chevalier, Kazuhito Mori, James L. Oskman
Datum: 31-01-2006 / 2007
Bestand (1):Download Full PDF
Bestand (2):Download Full PDF

Conclusie (1): Zeer significante EEG-, EMG- en BVP -resultaten tonen aan dat het herstellen van het natuurlijke elektrische potentieel van de aarde naar het menselijk lichaam (aarding) snel de menselijke elektrofysiologische en fysiologische parameters beïnvloedt. De extreme snelheid van deze veranderingen duidt op een fysiek/bio -elektrisch mechanisme in plaats van een biochemische verandering. Hoewel er meer onderzoek nodig is, lijkt het erop dat de veranderingen in de richting van normalisatie of evenwicht zijn van de elektrische parameters die fysiologische systemen beïnvloeden. Samengevat suggereren de veranderingen in EEG, EMG en BVP die hier zijn gerapporteerd, een vermindering van de algehele stressniveaus, spanningen en autonome balans in het organisme bij aarding. De resultaten correleren daarom met de effecten die in de vorige studie zijn gerapporteerd (Ghaly, & Teplitz 2004), die veranderingen vertoonden in cortisolprofielen geassocieerd met afname in subjectief gerapporteerde symptomen, waaronder slaapdisfunctie, pijn en stress. Aarding lijkt het geluid dat in het lichaam is gekoppeld vanuit verschillende bronnen te verminderen. Daarom kan de mate van aarding in veel elektrofysiologische studies een "verborgen variabele" zijn geweest.

Conclusie (2): De resultaten ondersteunen een afname van de ontsteking na aarding en een toename van parasympathische activiteit in hun interne organen. De resultaten bevestigen onze eerdere studie die concludeerde dat aarding stress vermindert en het functioneren van het autonome zenuwstelsel normaliseert.

Gepubliceerd in: ESD Journal

Auteur: A. Clint Ober
Datum: Januari 2000
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: De belangrijke bevinding van deze studie is dat het menselijk lichaam, wanneer geaard, van nature wordt beschermd tegen statische elektriciteit en de zwakke elektrische stromen die in het lichaam worden gecreëerd door uitgestraalde elektrische velden. De voordelen van het aarden van het lichaam zijn; Slaap verbetert aanzienlijk, spieren ontspannen, chronische rug- en gewrichtspijn en de algemene gezondheid verbetert.

Opmerkingen van Russell Whitten, D.C. Ojai, CA 25-8-00
Gevraagd door de resultaten van een patiënt, die deelnam aan het onderzoek van de heer Ober, heb ik de bedden van 35 extra patiënten gedurende een periode van twee maanden gebarificeerd. De e-field-metingen van het bed in deze groep varieerden van 0,3 tot 47 volt voor het aarden. Er zijn in deze tijd verschillende gezondheidsvoordelen opgetreden. Veel van de verbeteringen, zoals verhoogde energie en atletische prestaties, kunnen worden toegeschreven aan de verbeterde slaap die bijna iedereen meldde. In veel gevallen reageerden de metabole en hormonale aandoeningen echter ook. In verschillende gevallen verdwenen chronische rugpijn, stijve artritische gewrichten werden flexibeler, astma -aanvallen namen af ​​en PMS -symptomen verminderden sterk. Deze indicaties bevestigen dat e -velden het lichaam beïnvloeden.

Opmerkingen van Roger Coghill 5/12/99
Ja, ik zou voorbereid zijn om te geloven dat het grondmiddel van het lichaam zal helpen alle vreemde elektrische velden te verdrijven die anders de endogene velden van het lichaam zouden kunnen verstoren. We hebben ontdekt dat deze laatste van vitaal belang zijn voor welzijn, met nadelige effecten als deze wordt gestoord. Het kan ook een weg vooruit zijn voor bescherming tegen hoogfrequente straling.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 10, Number 5, 2004, pp. 767–776
Auteur (s): Maurice Ghaly en Dale Teplitz
Datum: 21-09-2015
Bestand: Download Full PDF

Effecten van aarding: Elektrisch aarding van het menselijk lichaam verwijst naar het handhaven van het lichaam op de natuurlijke elektrische potentiaal (spanning) van de aarde. De spanning van de aarde is een maat voor de vrije elektronen die zich op het aardoppervlak bevinden (Gish, 1936). Het menselijk lichaam aarding door het dichtbij te koppelen aan een grondvlak in de vorm van een geleidend matraskussen, geplaatst onder een laken en direct verbonden met de aarde, vermindert het 60 Hz elektrisch veld -geïnduceerde lichaamsspanning door de aantrekkingskracht van een te compenseren 60 Hz elektrisch veld van het lichaam (dat klein is) naar de aarde (die groot is). Dit creëert een stabiliserend effect op de elektronen van het lichaam die eerder werden verstoord door de aantrekkingskracht van het 60 Hz elektrische veld op het lichaam.

Conclusie: Resultaten geven aan dat het aarden van het menselijk lichaam op aarde tijdens de slaap de nachtelijke niveaus van cortisol vermindert en hormoon cortisol secretie meer resynchroniseert in overeenstemming met het natuurlijke 24-uurs circadiane ritmeprofiel. Veranderingen waren het meest duidelijk bij vrouwen. Bovendien geeft subjectieve rapportage aan dat het aarden van het menselijk lichaam op aarde tijdens de slaap de slaap verbetert en pijn en stress vermindert.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 16, Number 3, 2010, pp. 265–273
Auteur (s): Dick Brown, Gaetan Chevalier, Michael Hill
Datum: 2010
Bestand:Download Full PDF
Conclusie: Het doel van de studie was om te bepalen of bepaalde markers onderscheid konden onderscheiden tussen GRD- en UNG-proefpersonen die DOM's en aarding of kabels hadden ervaren. Achtenveertig (48) markers werden gemeten. In 30 van deze markers ontstond een consistent patroon; Gedurende de 3-daagse testperiode was de ene of de andere groep altijd boven of onder de andere groep. Van de 144 gegevenspunten vertoonden 52 (36,1%) verschillen van 10% of groter en 30 (20,8%) vertoonden verschillen van 20% of hoger. Witte bloedcellen, neutrofielen, lymfocyten, bilirubine, creatinekinase, PI = PCR -verhoudingen, GPC, PC en zowel een subjectieve als objectieve pijnmeting hadden een sterke, positieve relatie met de gefundeerde proefpersonen. Aarding lijkt de eerste interventie te zijn met het potentieel om de tijd van herstel te verminderen en de spierfunctie van DOM's te verbeteren. Deze bevindingen suggereren dat aarding voldoende effect heeft op DOM's dat een groter onderzoek gerechtvaardigd is.

Gepubliceerd in: Open Access Journal of Sports Medicine
Door: Richard Brown, Gaétan Chevalier, Michael Hill
Datum: 21-09-2015
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: De studie toonde aan dat aarding na matige excentrische contracties resulteerde in verschillen in bepaalde markers tussen en/of binnen groepen. De geaarde groep had op verschillende dagen aanzienlijk hogere neutrofielen en bloedplaatjes. Praktische betekenis met betrekking tot neutrofielen en aarding moet verder worden onderzocht vanwege 1) de belangrijke rol van neutrofielen in zowel pro-inflammatoire als ontstekingsremmende reacties, en 2) de neiging van neutrofielen in drie eerdere studies om statistische significantie te benaderen. De toename van bloedplaatjes kan belangrijk zijn vanwege hun recent ontdekte deelname aan de immuunontsteking. De met schijn geaarde groep had een aanzienlijk hogere CK op dag 2, terwijl de geaarde proefpersonen geen toename van CK ervoeren. Dit is een belangrijk resultaat omdat CK als gevolg van excentrische contracties meestal in beide groepen aanzienlijk toeneemt. Aarding verminderde het verlies van CK uit de gewonde spiercellen, wat duidt op een genezend effect.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 18, Number 3, 2012, pp. 229–234
Auteur (s): Karol Sokal, Pawel Sokal
Datum: 2012
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Resultaten van deze studie geven aan dat op en neer beweging en de eliminatie van potentialen in de elektrische omgeving van het menselijk organisme door de massa van de aarde een fundamentele rol kunnen spelen bij de regulering van bio-elektrische en bio-energetische processen. Het elektromagnetohydrodynamische potentieel van de aarde kan verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen.

Gepubliceerd in: Europese biologie en bio -elektromagnetica 2005, 1: 23–40
Auteur (s): Roger Applewhite
Datum: 29-04-2004
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: De uitgevoerde testen bevestigen dat de geleidende patch en het geleidende bedkussen beide effectief zijn bij het verminderen van de doornachting geïnduceerde lichaamsspanning met een aanzienlijke hoeveelheid. De test leverde ook bewijs op dat het elektrische netwerkmodel van het lichaam dat in deze studie wordt gebruikt in het algemeen het fenomeen verklaart dat in de test wordt aangetoond.

Gepubliceerd in: Integrative Medicine, Vol. 10, nr. 3
Auteur (s): Gaétan Chevalier, Stephen T. Sinatra
Datum: 6-7/2011
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Wanneer men naar de elektronenverrijkte aarde gronden, treedt een verbeterde balans van het sympathische en parasympathische zenuwstelsel op. Eerdere onderzoeken rapporteerden een duidelijke verandering in biologische parameters na ongeveer 20 tot 30 minuten, andere in meerdere dagen, en een paar anderen vertonen onmiddellijk een drastische verandering bij de grond (<2 sec). Huidgeleiding en elektro-encefalografische en elektromyografische opnames vertoonden de meest directe en diepgaande veranderingen.6,8 Deze studie toonde een positieve trend in HRV die helemaal tot aan het einde van de periode van 40 minuten bleef verbeteren, wat een groter voordeel met de tijd suggereert, wat een groter voordeel met de tijd suggereert met de tijd .
Bij patiënten die angst, emotionele stress, paniek, angst en/of symptomen van autonome dystonie ervaren, waaronder hoofdpijn, hartkloppingen en duizeligheid, kan aarding een zeer realistische therapie zijn. Deze patiënten kunnen positieve effecten zien waarschijnlijk binnen 20 tot 30 minuten en in bijna alle gevallen in 40 minuten.
Negatieve emoties zoals paniek, depressie, angst en vijandigheid hebben allemaal verminderde HRV aangetoond. Aarding heeft het potentieel om HRV te ondersteunen, overmatige sympathieke overdrive te verminderen, de ANS in evenwicht te brengen en dus de stressrespons te verzwakken. Dit heeft belangrijke prognostische overwegingen, vooral omdat een verband tussen depressie en een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen herhaaldelijk is waargenomen bij zowel de gezonde populatie als patiënten met gevestigde hart- en vaatziekten. Toekomstige studies zijn gerechtvaardigd bij het gebruik van aarding om het chronisch overgestimuleerde sympathische zenuwstelsel bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen te helpen verzachten. Dergelijke prospectieve studies moeten ook subjectieve metingen van de perceptie van angst, depressie, obsessieve herkauwingen met betrekking tot noodgevallen omvatten en waargenomen stressniveaus. In de setting van acute of chronische sympathieke overdrive is het aarden van het lichaam op de natuur, evenals het gebruik van conventionele medische zorg wanneer nodig, een logische en ethische integratieve interventie die zal helpen om een ​​positieve klinische respons en mogelijk uitkomst te ondersteunen.

Gepubliceerd in: Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2014, 4, 293-308
Auteur (s): Gaétan Chevalier
Datum: 12-2014
Bestand:Download Full PDF 

Conclusie: De aarde waar we op leven, bezit een vorm van gemakkelijk toegankelijke en gunstige natuurlijke elektrische energie die is vastgesteld dat hij de menselijke fysiologie op verschillende manieren positief beïnvloedt. Eerdere studies hebben een verbeterde cardiovasculaire en reologische (bloedviscositeit) dynamiek aangegeven, inclusief regulatie van autonome zenuwstelsels.
In deze studie ondersteunt de Laser Speckle Contrast-beeldvormingscamera die bevindingen verder door een duidelijke verbetering te documenteren in het autonome zenuwstelselregulatie van de bloedstroom van het gezicht bij geaarde proefpersonen, maar niet bij door met een door klavies gemalen proefpersonen. De resultaten tonen voor het eerst aan dat zelfs een uur contact met de aarde de bloedstroomregulatie herstelt naar het gezicht dat de herstel, gezondheid en vitaliteit van het huidweefsel kan verbeteren, en het gezichtsvermogen kan optimaliseren, wat ook brede implicaties kan hebben voor de algehele cardiovasculair functie en gezondheid. Verdere studies, met behulp van grotere vergelijkingsgroepen, langere monitoringtijden en meer meetmethoden, zijn gerechtvaardigd om de nieuwe invloed van de aarde te bevestigen als een beschermer van de gezondheid en het uiterlijk van de huid.

Gepubliceerd in: Open Journal of Preventive Medicine, 2015, 5, 159-168
Auteur (s): Richard Brown, Gaétan Chevalier
Datum: 04-2015
Bestand:Download Full PDF

Conclusie: Bloedviscositeit kan een vroege voorspeller van chronische ziekte zijn. Aangezien apparatuur nu beschikbaar is om deze parameter betrouwbaar te meten, moeten meer onderzoeken worden uitgevoerd. Gewoonten, evenals bepaalde medicijnen, kunnen de bloedviscositeit verlagen. Maar medicijnen zijn vaak duur en hebben ongewenste bijwerkingen. Een potentiële behandeling die geen nadeel presenteert, is het lichaam gebieden naar de aarde. In deze studie werd aangetoond dat, ondanks milde inspanning die de bloedviscositeit tijdelijk kan verhogen, de bloedviscositeit werd verlaagd aan zowel de systolische als diastolische uiteinden van de hartcyclus bij personen met geaarde yogamatten. Aarding heeft het vermogen om door inspanning geïnduceerde ontsteking te beïnvloeden door de bloedviscositeit te verminderen.

Gepubliceerd in: The Journal of Alternative and Complementary Medecine, Volume 16, Number 1, 2010, pp. 1–7
Auteur (s): Gaetan Chevalier
Datum: 2010
Bestand:Download Full PDF
 
Conclusie: De bevindingen die in dit artikel worden gepresenteerd, ondersteunen eerdere bevindingen met betrekking tot stressvermindering en verbeterde slaap. Dit rechtvaardigt meer onderzoek om eerst de fysiologische en elektrofysiologische veranderingen te begrijpen tijdens de aarding en, op langere termijn, de implicaties en gevolgen van aarding voor gezondheidsonderhoud en = of ziektepreventie. Dit kan een belangrijk resultaat zijn dat kan leiden tot methoden om de gezondheid van mensen op natuurlijke wijze te verbeteren en om de zorgkosten te verlagen door een groot aantal problemen en ziekten met betrekking tot stress te voorkomen.
Publicatie: Frontiers in Physiology, 2019
Auteur (s):Erich Müller, Patrick Pröller, Fatima Ferreira-Briza, Lorenz Aglas en Thomas Stöggl
Datum: 28 januari 2019
Bestand:Download Full PDF
 
Conclusie: 

Al met al bleek geaarde slapen resulteren in sneller herstel en/of minder uitgesproken markers van spierschade en ontsteking. Onze voorlopige resultaten met betrekking tot de gedetailleerde bloedanalyse ondersteunen sterk het standpunt dat geaarde slaap belangrijke gebeurtenissen moduleert in de vroege stadia van spierregeneratie op zowel cellulair als moleculair niveau. Op basis van de onderzochte immunologische parameters lijken de modulerende effecten van geaard slapen ontstekingsreacties te dempen die worden geactiveerd door EIMD. GRD kan worden gezien als een eenvoudige methode om acuut en langdurig herstel te verbeteren na intensieve oefeningen binnen het trainingsproces of de volgende intensieve competities.

Op basis van de resultaten van de pilotstudie is meer onderzoek noodzakelijk om duidelijk te wijzen op de mechanismen achter mogelijke effecten van geaard slapen op cellulair en moleculair niveau.

Bovendien moet de omvang van het grondgebonden zijn, hoeveel 'mobiele' elektronen naar het lichaam migreren terwijl GRD versus UGD slaapt, verder wordt onderzocht. Ten slotte moet in toekomstige studies ook, of geaard slapen, slaappatronen beïnvloeden (bijvoorbeeld slaapkwaliteit) worden aangepakt. Een verbetering van de slaapkwaliteit door geaard slapen kan leiden tot veranderingen in prestaties en veranderingen in stressmarkers bij atleten.

Publicatie: Neonatologie, 2017
Auteur (s):Rohit Passi, Kim K. Doheny, Yuri Gordin, Hans Hinssen, Charles Palmer
Datum: 27 februari 2017
Bestand:Download Full PDF
 
Conclusie: 
Lage vagale toon (VT) is een marker voor kwetsbaarheid voor stress en het risico op het ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis bij premature baby's. Elektrische velden geproduceerd door apparatuur in de neonatale intensive care -afdeling (NICU) veroorzaken een elektrisch potentieel dat meetbaar op de huid in verwijzing naar de grond. Een elektrische verbinding met grond vermindert het huidpotentieel en verbetert VT bij volwassenen.
Met bijvoorbeeld daalde de huidspanning met ongeveer 95%. Voorbereidende VT was omgekeerd omgekeerd met het huidpotentieel. VT steeg met 67% met bijv. Na het gebied viel de VT tot het voorste grondniveau.
Conclusie: de elektrische omgeving beïnvloedt de autonome balans. EG verbetert VT en kan de veerkracht tegen stress verbeteren en het risico op neonatale morbiditeit bij premature baby's verlagen.